A VÍZ EREJE a lélek bölcsessége

Parapszichológia vagy alkímia?


avizereje.naoweb.hu kép

Elérési lehetőség:

kovottiliajohanna@gmail.com email címen

Megosztás

 

.

A LÉT ELEMEI:

A FÖLD


avizereje.nanoweb.hu kép

 

.  ...

.

..A harag kifejeződése több izmot vesz igénybe, mint a mosolygás. Mégis, néha komoly erőfeszítésünkbe kerül,  hogy mosolyogjunk...

Mennyi haragot, erőszakot, és vajon menyi napfényt, ragyogást, hitet, bizalmat, szeretetet, mosolyt, örömöt

engedünk elnyelni a földnek?

.

 

A Föld és a föld-elem

"Ez a biztos alap, amire lehet építeni. A föld-elem a hit, a bizalom, a megfontolt határozottság.

föld-elem több mint hit: bizonyosság, megfontolt határozottság. Valaminek a tanulás nélküli tudása, bizonygatás nélküli elfogadása.

Föld = hit + bizalom, megfontolt határozottság, elfogadás = anyag

A szellem fénye, a Nap fénye megtermékenyíti, (földi) életre ösztönzi a léteket. A lehulló víz, a megnyilvánulni vágyás, a lélek ereje életre kelti és építi, a föld el- és befogadja, s hittel-bizalommal táplálja az életet.

Az ég is az egység része. A víz is az és a föld is. A bolygónkat is a magasabb intelligencia teremtette iskolaként. Minden a tanulási, fejlődési, evolúciós folyamat része egyenként és együttesen. A Földnek, mint bolygónak óriási szerepe van ebben a folyamatban. A bolygók a világmindenség energiaközpontjai, ha úgy tetszik csakrái. és egyben talán szervei is. Ugyanakkor önálló egységek, életek. Azt mondjuk, a Föld az anya.  Életet ad, miközben önmaga is élő Lény. Nem vagyunk képesek felfogni a Föld vagy bármely bolygó tudatosságát. Sajnos, még csak eszünkbe sem jut gondolni rá.

A föld-elemet a talpak képviselik. A talp a járás alapja, az eszköz az úthoz, az út megtételéhez, a tanuláshoz. Ha kell, várakozik. Ha kell, előre halad. Az egyensúlya hit, a bizalom, a lelki tartás tartozik hozzá, amikor valaki stabilan áll a földön. Itt kapcsolódik az önsajnálathoz, ami önbizalomhiányból fakad.

Az önsajnálat következménye a magány, és abból következnek az elvárások. Mások (tegyék), ne én, én képtelen vagyok rá. Segítsetek, mert én nem merem, nem bírom… Kell valami, de én… kicsi vagyok, gyenge vagyok, beteg vagyok, piszkos lesz a kezem stb., de nem tudsz úgy virágot ültetni, hogy ne érj a földhöz. Nem tudsz létrehozni, megteremteni semmit sem, ha nem hiszed, hogy lehetséges. Ha nem bízol benne, hogy képes vagy rá....

A föld-elem a hit, a bizalom, a megfontolt határozottság. Ez a biztos alap. Ha ez megvan, tovább tudsz lépni. Konkrétan és átvitt értelemben egyaránt. (A szervezetben az izomzat, főként a vázizomzat és a járás tartozik hozzá.) Ha nincs, akkor csak toporogsz egy helyben. Ez a toporgás nem azonos azzal a (pozitív) várakozással, amikor még nem bontakozott ki a cél, vagy a mód (út) annak elérésére. Amikor készen állsz, hogy lépj, ha szükséges, de még nem kell lépned. De merre lépsz? Mi a célod? Milyen úton jársz? Mit teremtesz? (A víz ereje a lélek bölcsessége)

Gondolkodjunk el az alábbi szavak közötti összefüggésen: vágy, cél, akarás, fegyelem, figyelem hit, bizalom:

Ha kicsi az akarat, erős a fegyelem. Ha erős az akarat, kicsi a figyelem.

Ha a hit és bizalom van az akarással egy helyen, van helye a figyelemnek.

Ha a helyes összefüggést megértené, tudatosítaná, és élete során gyakorolná minden ember, felépíthetnénk egy mondhatni tökéletes, boldog világot.

A só szerepe

Mit értünk a föld ásványianyag-tartalmán?

„Klasszikus definíció szerint az ásvány a földkéreg természetes és szervetlen eredetű, homogén, szilárd, meghatározott kémiai összetétellel jellemezhető, kristályos szerkezetű építőeleme. Az ásványok tanulmányozásával az ásványtan vagy mineralógia tudománya foglalkozik.”

„A fenti meghatározás azonban több szempontból kifogásolható, mivel ásványok nem csak a földkéregben fordulnak elő, hanem más bolygókon, sőt az interplanetáris anyagban (pl. meteorokban, illetve meteoritokban) is. A vízmelegítésre használt edényben ugyanolyan kalcit rakódik le, mint amilyen a természetes keletkezésű mészkövet is felépíti. Számtalan élőlény biológiai folyamatok révén mész- vagy kovaanyagú vázat választ ki, tehát vázelemeit szerves eredetű ásványok alkotják. Egyes szabad szemmel vagy optikai mikroszkóppal egyneműnek tűnő ásványokban műszeres analízissel (pl. transzmissziós elektronmikroszkóppal) egyértelmű szerkezeti vagy kémiai inhomogenitásokat lehet kimutatni. A természetes keletkezésű higany és víz szobahőmérsékleten folyadék, ráadásul utóbbi szilárd állapotában jelentős mennyiségben és folyamatosan megtalálható a Föld felszínén. Számtalan olyan ásvány létezik (pl. a földpátok), melyeknek bizonyos kristálytani pozícióiba többféle ion is beépülhet, tehát egy adott ásványfaj kémiai összetétele bizonyos határok között változhat. A kristályos szerkezet sem alapvető követelmény, hiszen a kovasavgél megszilárdulásával keletkező, víztartalmú opál gyengén kristályos, azaz csaknem amorf.”

"Honnan jön az ásványi anyag? Miért ásvány: mert kiássuk vagy mert elássuk?  Mit ásunk el? Amit beletemettek elődeink, és amit beletemetünk mi magunk. Mit temettek bele? Tapasztalatokat, érzéseket, félelmeket, szomorúságot, hiedelmeket és azok jelképeit. Jobbá válik ezektől a föld? Mit ásunk ki? Ugyanezeket. A kiásott tárgyi emlékeket, életünk tárgyi elemeit, hiedelmeink tárgyi jelképeit leleteknek nevezzük. Az ásványokat többé-kevésbé kiássuk és valamilyen módon felhasználjuk, vagy megisszuk a vízzel, megesszük a növényekkel. Az ásványi elemek összetömörült megkövesedett sói az ásványok például: a kősó (Nacl=nátriumklorid), a mészkő (kalciumkarbonát Ca CO3) szilikátok stb. A szervezetben a meszesedések, kövesedések (megkövesedett érzelmek).

A szervezetben a hit által rögzített (elásott) gondolatok, hiedelmek anyagi leképeződései, anyagiasult formái az ásványi anyagok, illetve ezek egyéb (érzelmi) elemekhez történő kapcsolódásával létrejött sói, a különböző ásványi sók. Az ásványok, ásványi sók az élőszervezetek vázrendszerébe épülnek be. Azok építőkövei, de ha nem megfelelő az elemek aránya, ha nem a szervezet számára hasznos elemek épülnek be (mert ilyet ásunk el) keringési rendszer, a vázrendszer és minden izomzat felépítésében és működésében torzulásokat hoznak létre.

Az izomzat problémáinak egyik jellemző tünete a görcs, ami jelenthet túlzott, felgyülemlett feszültséget, amit nem tudtunk/tudunk feldolgozni. Görcs jelentkezhet bármilyen izom,- izomcsoportnál (szívizom, szemmozgatóizom, vagy a láb izmai stb). Vö.: „Ha a szervezetben csökken a nátriumtartalom, a szív, az idegrendszer és az izmok zavarai lépnek fel: fáradékonyság, izomremegés, görcsök. Igen magas a szervezet kalcium- (Ca) tartalma is. A sejthártyák áteresztőképességét csökkenti. A mészhiány a vérben növeli az idegek ingerelhetőségét, izomgörcsöket okozhat.” (A víz ereje a lélek bölcsessége)

„A sejten belüli és a sejten kívüli víztér ásványianyag-tartalomban is különbözik egymástól. Az extracelluláris víztér jellemző ásványi anyaga a nátrium, az intracelluláris folyadéké (sejtvízé) a kálium. A szervezet vízterei szoros kapcsolatban állnak egymással, közöttük a víz állandóan cserélődik. E cserélődésnek köszönhetően nagyfokú állandóság is jellemző ezekre a terekre. A szervezetben a víz mindig sóoldat formájában van jelen. Az extracelluláris víztér sókoncentrációja azonos a vérplazma sóösszetételével. A legfontosabb ásványi só a NaCl (nátriumklorid, konyhasó), de az egyéb ásványi sóknak is fontos szerepük van. A nátriumnak az étvágy fenntartásában, a növekedésben, a vér vegyhatásának megőrzésében van jelentős szerepe.”(Dr. Tóth Martinez Adrienne:   Holisztikus kórtan)

A semleges kémhatású tiszta vízhez hasonlóan a konyhasóoldat is semleges vegyhatású (orvosi gyógyításban az infúzió alapoldata). A vér pH értéke a 7,3 - 7,4, enyhén lúgos. A klór nélkülözhetetlen alkotórésze a gyomorsavnak. Ha a szervezetben csökken a nátriumtartalom, a szív, az idegrendszer és az izmok zavarai lépnek fel: fáradékonyság, izomremegés, görcsök. Igen magas a szervezet kalcium- (Ca) tartalma is. A sejthártyák áteresztőképességét csökkenti. A mészhiány a vérben növeli az idegek ingerelhetőségét, izomgörcsöket okozhat.

A kalcium fontos a véralvadáshoz is. Nagyon fontos a kálium-nátrium és a nátrium-kalcium aránya. Igen fontos a foszfor és a magnézium jelenléte is a szervezetben. Legfontosabb makróelemek: Na, K, Ca, Mg, P, Cl. Mikroelemek: FE, Cu, Ni, Ko, Mn stb., melyek különféle sókat alkotnak. Az élőlények sejtjeinek felépítésében és életfolyamataiban szerepet játszó kémiai elemeket biogén elemeknek nevezzük. Néhány ezrelékes össz-előfordulásuk ellenére nélkülözhetetlenek a mikroelemek vagy nyomelemek (cobalt, réz, molibdén, mangán, cink, bór, jód, szelén). A biogén elemek a hidrogén kivételével többszörös kovalens kötéseket is képezhetnek. Egymással is könnyen reakcióba lépnek, és sokféle vegyületet létrehozhatnak.” (Dr. Szerényi GáborDr. Altbacker VilmosDr. Berend MihályDr. Fazekas György: Biológia I. Középiskolai Összefoglaló, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2. kiadás, Budapest, 1995)

Az elemek energiák, rezgések, hullámok. Rezgésszámuk különbözősége adja tulajdonságukat, különbözőségüket." (A víz ereje a lélek bölcsessége)

"Közismert, hogy sav és bázis (lúg) egymásra hatásakor sók keletkeznek. Tudjuk azt is, hogy a víz gyenge savként és gyenge bázisként is felfogható. A gyenge savból vagy gyenge bázisból képződött sókat feloldja (hidrolízis), az alkálifémeket is oldja, a savanhidridekkel savakat alkot, a fémoxidok egy részével bázisokat képez.

És mi történik a szervezetben? Mint erről a vízelemnél már beszéltünk, a szervezet bonyolult kémiai folyamataiban a pozitív és negatív gondolati és érzelmi hatásokra a lúgos és savas kémhatás egyensúlyvesztésének következtében a sók is képesek elbomlani, és más összetételű sókat alkotni. Így az optimálistól eltérő mennyiségben válhatnak ki a különféle sók. Képződhetnek a szervezet működését helytelen irányba befolyásoló sóösszetevők. A (levegőből) a gondolatok hatására létrejövő sók a hit (elfogadás) hatására beépülnek a szervezetbe sejtszinten. Vö.: A sejt a rezgési frekvenciát az éterből kapja, ahol a frekvenciák teljes skálája létezik.” (G. Lakhovsky)

'A sejtekben az ionrácsos szervetlen vegyületek legnagyobb része ionosan, disszociált formában fordul elő. Az ásványi sók nagyobb része viszont vizes oldatok formájában, hidratált ionokként. A legfontosabb szabad kationok a nátrium (Na+), a kálium (K+ ), a kalcium(Ca2+), a magnézium (Mg2+). Az anionok közül a foszfát (PO43-), a klorid (Cl-), a szulfát (SO42-), a karbonát (CO32-) és a hidrokarbonát (HCO3-) ionok a jelentősek. Vannak egyéb, ritkábban előforduló ionok is, mint pl. a rodanid (SCN) ion, melynek a nyál fertőtlenítő hatásában van szerepe. A sók a fehérjék nélkülözhetetlen alkotórészeiként kémiai folyamatok lezajlását segítik. Fontosak a sejtek és környezetük pH-jának szinten tartásában is. Az ásványi sók ionjainak egy része szerves molekulákhoz kapcsolódva fordul elő. Az intracelluláris (sejten belüli) víztérben a kálium (K+) koncentrációja a magasabb, míg a sejten kívüli folyadéktérben (extracelluláris) a nátrium (Na és a klór (Cl-) koncentrációja.

A sejtek élettevékenységeihez az ionoknak megfelelő arányban kell jelen lenniük. A nátrium a testnedvek szabad kationja (pozitív töltésű ion), a klór pedig a testnedvek szabad anionja (negatív töltésű ionja). Mivel a nátrium erősen pozitív, a klór pedig erősen negatív töltésű, könnyen lépnek reakcióba a vegyületek más elemeivel. Az ionizáció reverzibilis, azaz megfordítható folyamat. A nátriumkloridnak (konyhasó) egyrészt a sejten kívüli extracelluláris folyadéktér pH-jának, másrészt a tisztaságának biztosításában van nagy jelentősége.' (Z. Orbán Erzsébet – Zilay Ferencné: Kémia II. Tankönyvkiadó, Bp. 1987.)

Alexis Carrel szerint: „A sejt örök életének az a feltétele, hogy az extracelluláris folyadék megújuljon. Ha ennek térbeli elrendezése diszharmonikussá válik, betegségek alakulnak ki. Ez a felgyülemlő salakanyagok függvénye. (A. Carrel: Az 1992-ben orvosi Nobel-díjjal kitüntetett dr. A. Carrel laboratóriumi körülmények között bizonyította a sejt halhatatlanságát. Ezen kísérletek szerint csak a sejt körül lévő  (extracelluláris) folyadék van kitéve degeneratív folyamatoknak.(Természet Gyógyász Magazin, l999 március V. évfolyam 3. szám, 36-39. old.)

Már többen feltételezték, hogy a kémiai elemek megfeleltethetők az érzelmeknek. Ezt igazolni nem tudom, de azt igen, hogy érzelmeink hatnak a fizikai szervezetünkre és megváltoztatják annak működését. Megfigyelésem szerint: az elemeket a gondolataink hozzák létre, érzelmeink pedig ezek kapcsolódásait, kötéseit befolyásolják, így válnak tulajdonsággá szellemi szinten. Érzelmi szinten érzeteket, fájdalmat váltanak ki. Fizikai szinten pedig megváltoztatják a kémiai egyensúlyt, és a testben kimutatható elváltozásokat hozhatnak létre (türelmetlenség - higanyszulfid). A figyelmetlenség, a körültekintés hiánya komoly stresszforrás, és a szervezet elsavasodásához járul hozzá. Ugyanis az ilyen ember (mivel mást nem okolhat) befelé mérgelődik és szomorúvá vagy dühössé válik egyéni vérmérséklettől függően. Ennek megfelelően a szervezete lúgossá vagy savassá válik. Gondolhatunk a „maró gúny” érzelmi hatására is. Az elutasítás pedig a keményebb, erőteljesebb kötésű, nehezebben oldódó, a szervezet számára kevésbé hasznos vagy éppen káros sókat hozza létre. Így például az akaratos makacs érzelmek a kloridok nagy többségének a fémrészét kötik meg. Az önsajnálat, önmarcangolás erősíti a kötéseket a klórral. Ezzel ellentétben a nátriumklorid és a szulfátos sók nagyobb része oldja a kötődéseket. Az előzőekben tárgyalt hatások ilyen módon rendezhetik át víz molekuláris szerkezetét, térbeli elrendeződését, aminek a szervezetben kémiai reakciók lesznek a következményei." (A víz ereje a lélek bölcsessége)

"A víz virtuális (szellemi szintű) tisztítása során a só és a víz amorf szerkezetekre, ionokra bomlik és elindít egy új folyamatot. Amikor sót teszünk a vízbe, jobbítási szándékunkkal, szeretetünkkel a megfelelő sót vonzzuk, vagy talán még földi szinten nem is ismert, magasabb rezgésszámú elemet hozunk létre vagy hozunk le az éter magasabb szférájából, mely a folyamatban a megmerevedett, betokosodott érzelmeket feloldja. Katalizátorként működik, mert elindítja a változás, átalakulás folyamatát. Ennek során a torzító hatás megszűnik, és az egészség irányába ható vissza-rendeződési folyamat zajlik. Az oldás és kötés folyamatosan működő és ható folyamat, és ez nem csak az emberi szervezetre, hanem minden élőre és élettelenre igaz.

'Ahogy a só leér a tölcsér aljára, az örvények megtisztulnak és visszarendeződik minden, ami az örvényt keltette... ' (Interjúrészlet) " (A víz ereje a lélek bölcsessége)

"A föld elemhez, a szilárdsághoz-rugalmassághoz, és a sóhoz tartozik a szervezetben az érelmeszesedés, a vérzékenység (az érfal törékennyé válik), a csontproblémák (nehezen forr össze, törékeny üvegcsont), törések, az ízületi és izomproblémák. Általános a lábprobléma. A rugalmatlanság a csípőnél és a deréknál okoz problémát. Oka a rágódás, mint tulajdonság. Bizonytalansághit hiánya vagy külső elnyomás miatt. Az élet kínálta dolgok el nem fogadása, a külső környezet nyomása miatti lelki kibillenések. Túl sok töprengés, helyben járás: mozgékonyság beszűkülése. Baleset: ragaszkodás kötöttségekhez. Nem tud alakulni a változásokhoz. Az élet kikényszeríti a változást a balesettel. Ízületi kopás okai: önsajnálat a késztetés hiánya miatt, vagy azért, mert sok mindent másoktól vár el. Az önsanyargatás is lehet ok, amikor mindent egyedül kell, vagy akar megoldani, ezért túl sok teher nehezedik rá. Nem tud továbblépni. Üvegcsont (törékenység): makacs nézőpont miatt nem fogad be semmilyen változást. Belülről ellenkezik."

" Van-e önök között jellemzően gyakori betegség? Ha igen, mi az oka?

Az érelmeszesedés. Nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy vártam. Ilyenkor bosszúságot, haragot, dühöt éreztem. Magamra is haragudtam: például én azon töprengtem, hogy kevés volt vagy sok, amit mondtam egy tárgyaláson? Ilyenkor szaporán vert a szívem. A vér besűrűsödött.  Az érfalak rugalmatlanná váltak, mint ahogy az én gondolkodásom is rugalmatlan volt. Jó volt ↔ nem volt jó? Elég volt ↔ vagy sok? Oda-vissza. Akadozott a keringés is mondja egyikük.

A helytelen gondolkodásmód (a bizonytalanság) fizikai szinten kimutatható elváltozást, érelmeszesedést hozott létre.

Másoknál a külvilág nem felelt meg az elvárásoknak. Valami rossz érzés, rossz gondolat mindig maradt, lerakódott. Elutasítás, meg nem értés (keringési zavarok). A tehetőseknél jellemzőek voltak a balesetek: ütközés, törés, csattanás (a szilárdsághoz, a keménységhez tartozik). Figyelmetlenek voltak, mert túlzottan a munkára koncentráltak. Nagyon zárkózott emberek, kemény vezetők voltak. De kit vezettek és hova? (Legyintenek.) Nem volt biztonságérzetük hiába tartották magukat keménynek és mások is őket. Azért hajtottak, hogy minél inkább biztonságban legyenek, de ez nem sikerült.

Jó vezetőnek tartották magukat?

Akkor igen, de most nem. Törtető, pénzhajhászó, kapkodó, türelmetlen vezetők voltunk. Azt hittük, hogy példát mutatunk. Most már másféle példát mutatnánk, de ezt sajnos már nem tudjuk megtenni mondják.

Megértve ezeket, most biztonságban éreznék magukat? Ha igen, mitől?

Biztonságban. Azért, mert tudnánk, hogy jó irányba haladunk és helyesen cselekszünk. Akkor elsősorban mi voltunk fontosak, nem a beosztottak. Akadozott a keringés ─ a kommunikáció és az erőforrások ─ közöttünk, és emiatt a szervezetünkben is.(Interjúrészlet; A víz ereje a lélek bölcsessége)

" Az a bizonyos Sors könyve

Létezik-e, létezett-e a sors könyve, amiben minden meg van írva? Minden embernek a sorsa, múltja, jövője, amit nem kerülhet el? Ezt a fogalmat valamikor valaki létrehozta és elhitette? Mi magunk írjuk, vagy írták számunkra? És valóban nem lehet rajta változtatni? Közreadom, amire fény derült. Megértését, elfogadását az olvasóra bízom. (Interjúrészlet)

„─ Érzem és látom is, hogy valami belekerül a kosárba, de mégis könnyűnek érzem és üresnek látom. Miért üres? Valóban üres a kosár?

─ Egy nagy, vastag könyv van benne.  Fehér az eleje és van rajta egy kékes színű rajz. Egy földgömb. Most már látom.

─ Mi a címe?

─ A világ megírása, vagy pusztulása, nem látom jól. Igen, most már látom: A világ pusztítása. Amióta a Föld, mint bolygó létezik, azóta létezik ez a könyv is, misztikus háttérrel.

A Föld születése előtti időtől a pusztulásáig le van írva minden. Mindenki élete. Ez az a könyv, „ami meg van írva”. Ez a sors könyve. Benne van minden pozitívum és mindennek az ellentéte is. A jó és a rossz. Úgy érzem, mintha valaki ezt a könyvet a földi emberiségnek adta volna. Amikor a Föld megszületett, még nem volt anyagszerű. Tömény szeretetenergia volt, és mintha ebből fejlődött, alakult volna. Ezt magána teremtette a Föld. Maga volt az egyensúly és a szeretet. Ezt nem ismerik más bolygókon. Ennyiből állt a Föld.

─ És hol torzult? Mikor?

─ Amikor az ember megjelent. Ennek a könyvnek a tartalma folyton változik. Ha te eltérsz a megírttól, vele mozdul minden szál és módosul minden. De nehezen bírja ezt a tempót. Már majdnem megtelt. Egy-két lap, ami tiszta, ami üres.

─ A negativitás kerüljön a kosárba. Akár emberi kéz, akár gondolat hozta létre.

─ A kosár most nagyon súlyos. Keresem a könyvet. Látom, mintha meggyulladna, de nem ég el. Vízben van, és nem ázik el. Mintha a betűket lemostuk volna róla. Folyamatosan tisztul visszafelé.

─ Mitől tisztul ilyen gyorsan?

─ Már túl vagyunk a holtponton, ahonnan már emelkedik a Föld. Ahonnan már ő maga is igyekszik megteremteni a saját egyensúlyát. Olyan, mint a szervezetben az öngyógyítás. A  Föld, tudja a dolgát.”


"Nézzük meg néhány tulajdonságunk hatásait a földelemre:

a) Az álnokság, mint tulajdonság hatására a föld olyan, mint a beton. Nagyon kötött, sötét, terméketlen. Nincs bizalom.

b) Az önzés hatására: a külső nyomás megnövekszik, mind tényszerűen a Föld körül, mind az önző ember körül.

c) Aljasság, ármánykodás hatása: ipari hulladék, olajsár, vegyszerek, törmelék fedi a földet. Piszkítja, pusztítja a földet. Az (ön)bizalom és a hit önhittséggé, ártó szándékká torzul. Olyan a föld, mint egy hulladéktemető.

d) Az agresszivitás (tűz) hatása:olyan a föld, mint az izzó láva. Kiszárad, megrepedezik, vulkanikus jelenségeket okoz. (kép: vulkánkitórés)

avizereje.nanoweb.hu kép

Interjú a Fehér Lóval

Több ezer éve élt ember „panaszai"

A TF-módszerrel kerestük a megoldást valamilyen problémára, amikor a megtisztított vízből egy fehér ló ivott. Az volt az érzésem, hogy valójában nem ló, hanem ember. Több esetben előfordult már, hogy halott emberek állatalakban jelentek meg. Volt, amelyikük így akarta a figyelmemet elterelni és volt, amelyikük azonosult az adott állattal valamilyen ok miatt. Belekezdtem a mondókámba:

─ Azt gondolom, hogy ön valamikor ember volt, de valami ok miatt, most ló alakjában van jelen stb. Mi történt önnel és mikor?

─ Igen, 7000 évvel ezelőtt éltem, mint földi ember.

─ Hol?

─ Mú-ban. A vulkánkitörés áldozata lettem. Túlfeszítették az energiát és a Föld szétrobbant azon a területen. Az emberek nem tanultak, nem tanulnak belőle. Nem gondolnak rá, nem veszik tudomásul, hogy a Föld kiszipolyozása, megnyomorítása nem mehet a végtelenségig. Kihasználják, össze-vissza furkálják a Föld érzékeny testét, élősködnek rajta, mint a tetvek. De a Föld egyszer megunja és leveti a hátáról ezeket az élősdieket, és átadja helyüket szellemileg fejlettebb emberi teremtményeknek. A földet az emberek csak használatra kapták ajándékba, de nem lehet büntetlenül kihasználni. Szeretni és szolgálni kell! Csillagközi lények serege van itt, az emberek körül. Szeretnének segíteni, de az emberek sem nem befogadóak, sem nem elfogadóak. Sajnos, nem tudják átadni tudásukat, mert nincs, aki meghallja. Pedig, akkor elmondanák, hogy ez már egyszer megtörtént. Ne folytassák a Föld kizsákmányolását! Az ember valamikor képes volt kommunikálni a magasabb világokkal, láthatatlan szálak kötötték össze őket, de ezek a szálak elszakadtak. Minden helytelen lépésükkel elszakítanak egy szálat. Az emberiség minél inkább elszakad az egységtől, annál durvábbá, annál rombolóbbá válik. Aztán, ha már mindent tönkretett maga körül, hiába sóhajtozik, fohászkodik, hogy „Uram, segíts! Nem lesz segítség, mert már nem lehet segíteni! Ők azért öltenek állatalakot, mint én a lóét, mert azt gondolják, hogy az emberek szeretik az állatokat, a lovat. Közöttük, velük él, közel van hozzájuk és talán felfigyelnek rájuk. De NEM! Az emberek süketek és vakok! Ezek a lények kezdenek belefáradni az érdektelenségbe. Elmennek és magukra hagyják a földi embereket. És ha így folyik tovább a rombolás, a Föld megrázza magát és leveti a hátáról őket.

Hát, a megrázást mostanában elég sokszor tapasztaljuk földrengések, árvizek, hurrikánok, cunamik során."

 

e) A hit és bizalom (földelem) hiányának hatására a levegő tartalom nélküli, mintegy ’légüres tér’, mégis fullasztó. Hiányérzés. Amit a föld visszaad az embernek: érzéketlenség, érdektelenség, a figyelem hiánya... A tűz: mindegy állapot. Se tűz, se füst, se meleg, se hideg, csak van. A víz is üres, tartalom nélküli. Nem oltja a szomjat, nem nedvesít, de kemény, mintha a szerkezete megváltozott volna. A makacsságtól kemény… A föld csendes, egyhangú, élettelen. Terméketlen és hibás. Hiányzik a hit és a bizalom, a föld alapja… Füst, gázok, autó, elektroszmog, sugárzások, ami nem a levegőhöz tartozik, hanem a földhöz. A levegőből visszajön és attól kemény a föld. Ezeket a föld elnyeli, raktározza, őrzi egy ideig, majd kipárologtatja, elengedi, visszaadja. Az egyént elgyengíti, feladásra, lemondásra, megadásra készteti Máskor tudatosan bezárkózunk, elszigetelődünk. Homokba dugjuk a fejünket és így gondolkodunk: nem tudom, nem láttam, nem érdekel, nem rám tartozik. Elutasítunk és tagadunk, mert hiányzik a hit és a bizalom. De ettől még nem változik meg, amit tagadunk, csak mi változunk. A hitetlenség, a bizalom hiánya = a föld elem hiánya. Ez az irány nem helyes. Az elvárások a hit, remény, szeretet pótlására, a hiány betöltésére irányulnak. Ha nem kapok, csalódott vagyok és sajnálom önmagam. Ez a hiányérzet akaratosságba és makacsságba (tűz), szomorúságba, önsajnálatba (víz) fordulhat át, mert nem érzem jól magam." (A víz ereje a lélek bölcsessége)

És mindezeknek környezeti kihatásai is vannak:

avizereje.nanoweb.hu kép

Elsivatagosodás. Egyre gyorsabban szárad ki a föld. (forrás: Ecolounge)

 

'...Ahogy most nézem, azt látom, hogy a teteje a víznek tiszta, de sűrű, koszos, olajos víz bugyog fel a nád között.

tehetetlenség, a harag, a felháborodás maga is környezetszennyezés. Nincsenek ’csak áldozatok’. Az emberek lustasága, nemtörődömsége, nem tudása, negatív cselekedetek. Az elkeseredés, a tehetetlenség ártó akadály. Ők eddig is próbáltak tenni, de kevés sikerrel. El lehet indítani egy folyamatot, de mielőtt elérne bárhova, megáll, mert a többséget nem érdekli, nem figyel. Nem gondolkodik el, nem áll meg egy pillanatra...' (Interjúrészlet)

Szorosan kapcsolódó oldalak: A lét elemei (a többi elem), Hit vagy vallás, Összhang és egyensúly

Amit a föld visszaad az embernek, azt a levegőben érzékeli. Így érhető tetten az összefüggés az egyén tulajdonságaiból fakadó gondolatai-érzelmei-cselekedetei és a világ működése között. Ez az együttes hatás." (A víz ereje a lélek bölcsessége)

 

A gondolkodásmódon kell változtatni, és a jövő változhat!

Hiszem, hogy új korszak kezdődik, és nem csak számomra.

avizereje.nanoweb.hu kép

(forrás: Ecolounge)

 

Hozzászólás© Minden jog fenntartva.