A VÍZ EREJE a lélek bölcsessége

Parapszichológia vagy alkímia?


avizereje.naoweb.hu kép

Megosztás
Elérési lehetőség

kovottiliajohanna@gmail.com e-mail címen

 

A LÉT ELEMEI:

A VÍZ és LÉLEK

 

avizereje.nanoweb.hu kép avizereje.nanoweb.hu kép

A világ legszebb növénye: a virág egy vízcsepphez hasonlít        Hópehely (foto). Forrás: Ecolounge

 

 

"Ha azt mondom, „a víz ereje”, általában mi minden juthat az eszünkbe: árvizek, szökőár...  De, feltesszük-e a kérdést, hogy miért? Ha igen, ilyen válaszok születnek: mert sok eső van, mert nem tisztítják az árkot, nincs pénz, Isten akarata, büntetése stb. Vajon a víz erejének érezzük-e, hogy oltja, vagy fellobbantja a tüzet, hogy oltja a szomjat? Gondolunk-e a víz éltető erejére? És mit értünk alatta? Hogy lehet, hogy a magzat (embrió) teste 90-99 %-ban víz? Miiért gyűlik fel a víz az emberi szervezetben, reked meg és okoz ödémát, ami hasonló a lápos területekhez? Miért szárad ki a test? Miért válik sivataggá a föld? Mert sok vizet iszunk vagy keveset, sok eső van vagy kevés? Miért van sok vagy kevés eső? El tudunk-e vonatkoztatni az anyagi szintű gondolkodásmódtól és felmerül-e bennünk a hasonlóság, vagy összefüggés lehetősége a víz és az érzelmek , az elemek és gondolkodásmódunk, tulajdonságaink és az élő és élettelen környezet alakulása között? Miért gyűlik a szemünkbe könny (víz) és hull, mint a záporeső, ha szomorúak vagyunk? Miért dermedünk meg, ha félünk, miért válunk jégcsappá, ha fáj, hogy megbántottak? Miért szárad ki a szám, ha dühös vagyok, hova lesz a víz? Miért szennyezett a levegő és a víz, mi szennyezi el? Csak anyagi szennyeződés van benne, és az mitől? Elegendő-e a víz mechanikus tisztítása? Mi az, hogy víz elem? Tehetném fel a kérdések sokaságát."

Mielőtt belefognék a víz, mint lételem taglalásába, nézzünk meg egy igen elgondolkodtató Interjúrészletet:

2. A víz ereje

A Föld válasza az embernek; a víz ereje

 

A Katrina és a Rita hurrikánok idején, 2005. szeptember 24.-én készült ez az Interjú, melyből az alábbi részlet való:

„...elmentek a fénnyel, de mintha visszalökött volna valami anyagot, egy párat közülük. Valahogy olyan ez, mint egy harc a sejtek között. A víz zöldes, koszos, tör fel a földön és minden kavarog. Nem látom, csak ezt a kavarodást. Olyasmi, mint a tengervíz. Mint a tenger szélén egy nagy víznyelő, egy nagy dolina. Látom, hogy forog és folyik el a víz. Olyan, mint egy vízesés, folyik jobbra-balra. És ömlik bele a szennyvíz, mintha kukákból folyna bele. Most egy vízpatak lett belőle. Nagyon zűrzavaros az egész kép. Mintha több víz lenne a Föld több pontján. Nagyon fortyog, mintha forrásban lévő vizek lennének, és ki akar törni egyre több ponton. Hullák vannak benne, minden kavarog. Össze-vissza megy az egész. Sok halál van ebben a vízben.

Milyen víz ez?

A Föld vizei. Haragos, mert piszkálják, piszkítják. Mindenki szennyezi. Ki akar törni, mindenütt folyik, örvénylik, haragos. Emberek úsznak benne. Mindenfelé víz és viszi az embereket. Vannak áldozatok is. Emberek, akiket éppen elkap. Akik rosszkor voltak rossz helyen. Nagyon koszos és nagyon csúnyán örvénylik. Öt örvény, öt ország. Egy középen és négy körülötte.  Addig nem nyugszik, amíg ki nem tombolja magát. Ez figyelmeztetés! Sokkal erősebb, mint gondolnánk. Már nem sokáig fékezhető. Amíg nem lesz elég figyelmeztető jel az embereknek, nem hagyja abba. Viszi a víz őket és nem tudnak hová menekülni. Azért van így, mert az ember óvatlan, gonosz, önző, telhetetlen. Muszáj figyelmeztetni! Lehet, még ez sem lesz elég. Nagyon haragos a víz. Régóta vár erre. Sokkal fenyegetőbb is tud lenni. Ha ez nem elég, sokkal fenyegetőbb lesz. Most, muszáj látnunk ezt a sok halált.

Tudunk-e tenni valamit?

─ Attól függ, hányan döbbennek rá. Ha elegen lesznek, talán. Meg kell keresnünk egymást, de most még nem lehet. Túl régóta tart már ahhoz, hogy ennyivel beérje. Több évszázada készül erre. Nem akar rosszabb lenni, de az lesz, ha kell! Most csitul. Most már tengerkék. Csak a küzdelem nyomait dobálja a partra: kanalak, játékok, hullák. És most pár hét. Ez most már a háború első csatája volt. Rajtunk múlik a további. Ez csak kis erőpróba volt. Ha nem elég, jön a többi. És ne akarjuk, hogy mind összefogjanak! Elcsitult, eltűnt. Szürkeség van... A víz jó, iszom. Apad. Lefolyt a földbe.

─ Mit csinál a földben?

─ Belefolyt a folyókba, tavakba, vízrendszerekbe. Átvizsgálja, kicsit lágyabbá teszi. Még ― egyelőre ― lent tiszta.”

„A Föld az Anya. Mi vagyunk a gyermekei. Ám sajnos a fejére nőttünk. Visszaélünk a szeretetével és a jóságával. Túl sok sebet ejtünk rajta, elszívjuk az erejét. Túl sok a mérgezés. Megunta a visszaéléseket. Szeretne meggyógyulni, szeretné lecserélni a légkört. Szeretne megtisztulni, ezért rázkódik, éget, szárít és eláraszt. Szeretne megfürödni. Lemosni magáról a szennyet, az élősködőket, és ezért elárasztja magát sok vízzel. Ezek nagyon megnehezítik az életet. Ez addig lesz így, amíg az emberek gondolkodása nem változik. Ha kölcsönös lesz az együttműködés, leáll minden rossz tevékenység.” (A víz ereje a lélek bölcsessége; Interjúrészletek)


"víz több mint érzelem: szellem és érzelem egysége = tudat

Víz =  szellem +  érzelem = tudat

A  lélek: szellem, érzelem és én= éntudat.

A fehér szín, a tisztaság, az illat, az erő fogalmai kapcsolódnak a vízhez. A lélek kifinomult megnyilvánulásai. Minden olyan pozitív érzés, ami nem alakul át negatívvá:

Hit, Remény, Akarat, Bizonyosság ez mind benne van abban,  hogy Szeretet. A szeretet tiszta víz. A víz szeretetté válik, a szeretet vízzé, nincs is különbség. Mintha szeretetből lenne az Ég, a Levegő, a Tűz, a  Víz, a Föld.

Ez a tiszta víz. A negatív érzelmek elszennyezik:

a) Az álnokság hatására a víz nagyon nehéz, sötétkék. Megkeményedett. Indulatokkal és félelemmel terhelt érzelemvilág.

b) felelőtlenség hatására a víz olyan, mintha hamu lenne rászórva. A tetején van, beszennyezi, fojtónak érzem, mintha lúg lenne. Egyik oldalon felszínes, simulékony viselkedés, a másik oldalon dühös, haragos reakció.

c) vallás, mint hit hatása: csomósodások és ritka foltok, megcsomósodott érzelmek. Nagyon mély a víz. Feneketlen mélység.

d) Az agresszió a vizet elapasztja, a szeretetet elfojtja, elégeti.

Sok mindenre használjuk a „víz” kifejezést: tengervíz, agyvíz, magzatvíz stb. Az élőlények 60-90%-a víz. Víz borítja a Föld felszínének, több mint kétharmadát. A Földnek kb. 70%-a víz óceánok, tengerek, tavak, folyók, patakok és kisebb vízerek formájában belemélyedve a Föld testébe, és víz van azon belül. Víz van a bolygót körülölelő légrétegben is. Ez a Föld asztrálteste. Ezek az erek, éteri szálak összekapcsolnak, összekötnek mindent mindennel. Olyanok, mint a testben az erek. Szállítják a fény (gondolat), a tűz (akarat) és a föld (hit) befogadott rezgéseit (energiáit), esszenciális lényegét a vízen keresztül a legparányibb lénytől a legnagyobbig.

„A kémiailag tiszta víz semleges kémhatású, semleges ízű, színtelen, szagtalan folyadék. A vízmolekula felépítése nem szimmetrikus. A H-O-H kapcsolódás vegyértékszöge 104, 5°. A víz igen állandó vegyület, 2000 fok felett bomlik jelentékeny mértékben hidrogénre és oxigénre. Közönséges hőmérsékleten kis mértékben disszociál hidrogénionra és hidroxidionra.  A hidrogén atommagját alkotó egy pozitív töltésű proton körül egy negatív töltésű elektron kering. Ez a szabadon mozgó elektron a rendelkezésére álló tér bármely pontján előfordulhat, bármely pillanatban. Az oxigén atommagját 8 db pozitív proton (+) és 8 db semleges töltésű neutron alkotja. Az atommagot körülvevő elektronburkon 8 db negatív töltésű elektron (-) kering. A vízmolekulában az oxigén két elektronja a két hidrogén egy-egy elektronjával kötést hoz létre. A maradék négy elektron pedig két nem kötő elektronpárt képez. Az így létrejött kötés egy dipólusú molekulát hoz létre, melynek két szöge negatív töltésű szabad elektronpárt tartalmaz. Ezek újabb pozitív atomokat vonzanak magukhoz, és a töltés kiegyenlítődik, illetve enyhén pozitív töltésű lesz. Különálló vízmolekulák csak gázállapotban léteznek. A víz l00 °C fokon forr, és gőzzé válik, de már alacsonyabb hőmérsékleten is párolog. A víz egyik különös tulajdonsága, hogy sűrűsége +4 °C-n a legnagyobb. Ha megfagy (0 °C) sűrűsége csökken, azaz a térfogata növekszik. Ezt a térfogatnövekedést a jégkristályban kialakuló hidrogénkötések hálózata okozza. A jégben a molekulák lazábban illeszkednek egymáshoz. A szilárd jégkristályban a hidrogénkötések hálózata minden vízmolekulára kiterjed. A cseppfolyós vízben a dipólusú vízmolekulákat van der Waals-erők és hidrogénkötések kapcsolják össze kisebb-nagyobb számban. Cseppfolyós vízben néhány vízmolekula oxónium- és hidroxidionokra bomlik: H2O+H2O ↔ H3O++ HO-. Ez egy megfordítható folyamat a vizet ért hatások függvényében. A folyadékok ún. pH-értékét az ionok koncentrációja alapján határozzák meg. A tiszta vízben az oxóniumionok (H3O+) és a hidroxidionok (HO-) száma megegyezik (107 mol/dm3). A skála 1-14-ig terjed. A tiszta víz ennek megfelelően ionos, semleges kémhatású, pH-értéke 7, 0. Ez alatt savas, e fölött lúgos kémhatásról beszélünk. A víz gyenge savként és gyenge bázisként is felfogható. A gyenge savból vagy gyenge bázisból képződött sókat feloldja (hidrolízis), oldja az alkálifémeket is. A savanhidridekkel savakat alkot, a fémoxidok egy részével bázisokat képez. Ezen különleges tulajdonságának köszönhetően, melyre éppen szerkezeténél fogva képes, univerzális oldószer. Az oldódás szerkezeti változással jár. A vízmolekulák hatására a vegyületek poláris molekulája ionokra bomlik, az ionkristályok pedig szabadon mozgó ionokra esnek szét.” Z. Orbán Erzsébet–Zilay Ferencné:  Kémia II. Tankönyv kiadó Bp. l987. Z. Orbán Erzsébet–Zilay Ferencné:  Kémia II. Tankönyv kiadó Bp. l987

„Az emberi szervezetbe a víz belégzéssel, ivással, ételekkel és egyéb italokkal jut be, és az anyagcsere során is keletkezik víz. Ugyanakkor a vizelettel és a széklettel, valamint a bőrön és tüdőn keresztül (kilégzéssel) párolgással folyamatos a vízleadás. A napi vízfelvétel és vízleadás mennyiségileg kiegyenlíti egymást optimális, azaz egészséges körülmények között. A víz nemcsak a testfolyadékok, mint például a vér, a vizelet, hanem alapvetően a sejtek alkotórésze. A csontok kismértékben, az egyéb szövetek változó mennyiségben tartalmaznak vizet. A sejtek rendelkeznek egy külső (extra-celluláris) és egy belső (intracelluláris) víztérrel. A vérplazmának kb. 90%-a víz. Ha a szervezet összes víztartalmát 65%-nak vesszük, annak 45%-a az intracelluláris (sejten belüli) térben, 20%-a az extracelluláris (sejten kívüli) térben helyezkedik el. Ebből a 20%-ból 5%-ot tartalmaz a vérplazma, l5% a sejt közötti térben található” Dr. Tóthmartinez Adrienne:  Holisztikus kórtan

„Mivel vizes oldatban az ionok és a hidratált molekulák könnyen elmozdulhatnak, a víz különböző anyagok szállítására alkalmas. Az életfolyamatok jelentős része vízben játszódik le, ezért mint reakcióközeg is jelentős. A víz a biokémiai folyamatok reakcióanyaga. Ilyen folyamat például a fotoszintézis, melynek során a vízből oxigén szabadul fel és a hidrolízis-reakciók, melyekben a víz a folyamat kiinduló anyaga. A makromolekulák polikondenzációs folyamataiban pedig víz keletkezik. Víz keletkezik a légzés során is, a hidrogénatomok oxidációjaként.” Dr. Szerényi Gábor Dr. Altbacker Vilmos Dr. Berend Mihály Dr. Fazekas György: Biológia I. Középiskolai Összefoglaló, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2. kiadás, Budapest, 1995

Ha figyelembe vesszük, hogy az emberi testet sok milliárd különböző rendeltetésű sejt alkotja és hogy a sejtplazma 65-75%-a víz, az emberi testben lévő nagy mennyiség (65-75%, a magzaté 90-99%) érthetővé válik.

A víz a világ talán legkülönlegesebb „anyaga”. Minden megnyilvánult élőnek része és éltető eleme. Mindent befogad. Minden formát kitölt. Olyan elemek összessége, amelyek együtthatásukban vízminőséget, nedvességet hoznak létre. Erre utal a keleti filozófiákból ismert és használt vízelem kifejezés is. A hidrogén és oxigén egymástól különböző rezgésű, ezért különböző tulajdonságú elem, energiaegység. (A hidrogén a leggyakoribb elem. A Nap 55 tömegszázalékát teszi ki. Az univerzumban 75, 4 tömegszázalékban van jelen. Az oxigén a Földön leggyakrabban előforduló elem: 49, 4 tömegszázalék. Atomszázalékban mérve 52,32%, az atmoszféra, a hidroszféra és a litoszféra kb. 20 km-es felső rétegében együtt." Adatok az 1995-ben kiadott  függvénytáblázatból.

A víz már összetett, új minőséggel felruházott molekula, hullámcsomag, az energia egy másik megjelenési formája, más rezgésmintával. Magában foglalja a két pólust, az ellentétpárokat. Az egyik pólus a hidrogén. Tekinthetjük úgy is, hogy a pozitív, a jang, a szellemi, a fény, az Atya, a férfi princípium. A hidrogén a kezdet. Nagyon impulzív. Megnyilvánulásra törekszik. Az oxigén a másik pólus, a negatív, a yin, az anyagi, a sötét, az Anya, a női princípium. Az oxigén a befogadó, az elfogadó, az egyesülésre, a teremtésre, a láthatóvá levésre, a megmutatkozásra (hit, anyag) törekvő minőség. A szeretet, mint érzelem, az elsődleges vonzó impulzus (rezgés), amely makrokozmikus és mikrokozmikus szinten egyaránt jelen van, hozza létre a kapcsolódást az oxigénnel. Keletkezésében három bolygó működik közre. A Nap a szellem, a Föld a hit, a Hold az érzelem képviselője (naprendszerünkön belül). Itt is megjelenik a hármasság. Ma már tudományosan is bizonyított, hogy Földünkön a víz bizonyos bolygókonstellációk, a Nap és a Hold befolyása alatt áll. Gondoljunk például a tengerek és óceánok apály-dagály jelenségeire. Ez a jelenség, ez a ritmikusság az élet minden területén megfigyelhető: evés-emésztés, kitörő életkedv-csüggedés, alkotás-nyugalom, élet-halál stb.

A Napból ferde sugárnyalábok indulnak ki. Hidrogén alkotja a fehér fény apró mozaikprizmáit. Hevítésre (teremtő gondolat, magas frekvenciájú rezgés, pozitív fény) protonra és neutronra bomlik. Ha a prizmából kijut a fény, apró fehér fotonok jutnak el a Földre. A hidrogén amorf részekre bomlik. Az oxigén a Földről induló negatív fény ferde mozaikjából szabadul ki az erős rezgés miatt. Felbomlik az oxigén is protonokra és neutronokra, amorf egységekre. Este erős rezgéshullám keletkezik, amikor a Föld fedésben van. A Hold ereje kelti ezt a rezgést. (Általánosan elfogadott nézet, hogy a Hold a fényét a Naptól kapja, azt tükrözi vissza. Az asztrológiában a vágy, a vonzás az érzelmek bolygója.) Ez a rezgés, ez az erő hozza létre a hidrogén és oxigén egyesülését vízmolekulává. Azt gondolom ez nem csak a mi naprendszerünkben, a Földön történik így, hanem mind a magasabb, mind az alacsonyabb naprendszerekben, beleértve az élő emberi szervezetet is, mint egy-egy alacsonyabb naprendszert. Az elemek, a hidrogén és az oxigén összhangja, egymásba olvadása adja a víz folyékonyságát. A hidrogén (még nem anyag, hanem szellem, gondolati energia, hullám) és az oxigén (nem anyag, hanem elfogadás, a hit energiája, hullám) érzelmi hatásra (vágy, érzelmi energia, rezgés, hullám) egybeolvadó, létrejövő új minőség (tudat) a víz, amely azonban magában hordozza alkotó elemeinek tulajdonságait, és lesz belőle: szellem + érzelem tudat = víz. Már látható anyag (a hit energiája rögzíti). Mivel a szellem és az érzelem hozza létre a tudatot, a lélek minőségét, a víz magában hordozza a teremtés információját.  A víz a lélek (a tudat) anyagi kifejeződése. Szellemi szinten tekinthetjük a világléleknek, az Anima Mundi-nak, mert befogad, raktároz és közvetít minden rezgést, minden információt.

Hasonló módon keletkezik víz az emberi szervezetben is: gondolat + vágy, érzés, érzelem = víz +  hitem (elfogadom, elhiszem) = éntudat. Minősége attól függ, hogy az egyéni vágy, szándék hogyan reagál a kapott (saját vagy idegen) gondolati hatásra, és az elfogadás, a hit ereje (elfogadom, figyelmen kívül hagyom, elutasítom) váltja ki a szervezetben a tudati hatást. A hittel rögzítem azt, az időhöz kötve, attól lesz az enyém, az én érzésem, ami csak rám jellemző, mert csak bennem van meg egy adott információ adott összetettsége és kapcsolódási köre (DNS?). Az egyéni lélek: szellem, érzelem és (egyéni) tudat, az Én. Egyetlen pici csepp a nagy egészből. Határa van. ÉNTUDATA van. Talán az ionoszféra egyetlen pici lencséje.

A víz molekuláiban az atomok elhelyezkedése, egymáshoz kapcsolódásának sokfélesége adja a vízkristály vagy a hópehely formáját. Fizikai szinten vizsgálva a víz kristályszerkezete a térben kissé dőlt, négyzetrács elrendeződésű. A nagyobb szöget bezáró pólusok negatív, a kisebb szöget bezáró pólusok pozitív töltésűek, emiatt a víz képes újabb atomokat, újabb rezgést, újabb információt magához vonzani, a hasonlókat összekapcsolni, más információk hatására folyamatosan változni, módosulni. Így épít új „szerkezetet”, új minőségű (más rezgésű) anyagot, életet. Csak ez a hármas egység (gondolat, vágy és hit) képes életet létrehozni, formát építeni, ezért az Élet Vize.

Az atomok közötti tér homokóra formájú. Ezt a teret spirálisan szűkülő és táguló fényenergia tölti ki. Ez az energia a kohéziós, az összetartó erő. Ez a spirális energia a lélek szellemi energiája, az élet magja. Ha a belső tér, a homokóraforma torzult, mert sérültek a vízkristályok vagy elzáródott, mert szennyeződéseket köt meg, akkor nem tud terjedni az energia, a fény. Elzáródások, blokkok, torz szerkezetek alakulnak ki a vízben. Ha a fény, a lélek szellemi energiája visszahúzódik, kialszik az élet. Így szűkül és tágul a tér.

A víz egyszerre befogadó és ellenálló. Befogad mindent, de nem lehet összenyomni, csak a halmazállapota változhat. Nem lehet formálni, de felveszi minden edény formáját, legyen az egy palack, a tenger, egy élő szervezet vagy csak annak egy sejtje.  A víz egységes. A víz feltölt, megelevenít, mozgékonnyá tesz. Tisztít, de el is áraszthat. A sűrű fizikai állapotú, szilárd, merev formák, melyek alig vagy egyáltalán nem tartalmaznak vizet, nem mutatnak életjeleket (ásványvilág, élettelennek mondott tárgyak) alvó tudatállapotban vannak. Az élet és a mozgás, változás képessége a víznek köszönhető.

A két elem (hidrogén és oxigén) kapcsolódása mozaikszerű. Amikor a Napból ferde sugárnyaláb éri el a bolygót, vízmozaik keletkezik a bolygó körül, mely lassítja a Nap regenerációját. Ez a mozaik olyan, mint egy tükör. Erre a mozaikra fixálódnak rá a Nap (isteni) gondolatai, a szellemi hatás, vagyis a fény.

A vízmozaik megtöri a fényt. Ha a fehér fény megtörik, színek keletkeznek. A színek frekvenciája hasonlóságot mutat a hangok frekvenciájával. Amint a színek és hangok egybeolvadása számtalan hangzást és árnyalatot képes létrehozni, olyan változatos és sokszínű a formák világa is. Ezek a teremtés információi.

 

A víz ereje az érzelmek erejéből fakad. Az érzelmek ereje pedig a lélek bölcsességéből. Miért? Mert érzelmeinken keresztül tanulunk, változunk, fejlődünk, néha visszafejlődünk. Hogyan? A gondolatok kimondva és kimondatlanul is érzelmeket váltanak ki. A fizikai testben lévő víz (és minden víz) befogadja a rezgéseket, ami fizikai szinten érzetekben, lelki szinten érzelmekben nyilvánul meg. Ha nem mondom ki, akkor önmagamra van erős hatással. Ha kimondom, rázúdítom az érzelmi tartalmát a hallgatóságra és hasonló érzelmi reakciókat vált ki. Ha sok hasonló gondolat és érzelem gyűlik fel egy közösségben az összeadódik, és megjelenik környezeti hatásként. A kiváltott hatás újabb gondolatokat, érzelmeket és tetteket generál és vonz." (A víz ereje a lélek bölcsessége)


A lélek

"A lélek az életprincípium második alapelve

A lélek fogalma, ténye máig szinte ismeretlen. Keveset tudunk róla. A tudósok leginkább csak azt fogadják el, amit racionálisan bizonyítani lehet, bár egyre több nyitott gondolkodású tudós elfogadja, mint feltételezést, mint bizonyításra szoruló hipotézist. A vallásos emberek általában elfogadják, mint vallási fogalmat, de például a Bibliából nem derül ki számomra, hogy mi is valójában. Van, aki bizonyítás nélkül hiszi és van, aki megtapasztalta, de talán nem tudja mások számára is érthető módon megfogalmazni. Folynak kísérletek is a lélek létezésének bizonyítására. Olvastam valahol, hogy mennyiségi méréssel megállapították, hogy a haldokló 21 grammot veszít a testsúlyából a halál beálltának pillanatában. Tapasztalati számnak látszik, de nem tudott, hogy ez mi, és miért van így.

A lélek létezése fizikai mérésekkel nehezen bizonyítható, de szellemi szintű vizsgálódással igazolható." (A víz ereje a lélek bölcsessége)

'A lélek maga a minőség, amit minden forma kifejez. Az egybefoglalás alapelve. A szellem és az anyag közötti összefüggés, egy közbülső princípium, a közvetítő a kettő között. Tudata a test, lélek, szellem egysége. A fizikai test minden részének hátterében ott van. Az idegrendszeren keresztül…

A vérkeringésen (szív, erek és vér) keresztül jut el az éltető erő, életenergia, életfolyadék a test minden részébe: '(A. Baley)

„...a vesénél megállt. Kevés a normális folyadék a szervezetben. Ezek a valamik elszívják, és az a víz sem tiszta, amit megiszik. Ez a víz nem igazán fizikai víz, hanem valami életfolyadék. Az érzelmek befolyásolják: kétkedés, félelem...” (Interjúrészlet)

Ez a minőség dönti el, hogy egy valami diófa, strucc, vagy éppen ember. A dió tudja, hogy belőle diófa lesz, amin majd újabb dió terem. Egy adott tojás tudja, hogy belőle struccnak vagy verébnek kell-e majd kikelni. A megtermékenyített emberi petesejt ugyanúgy tudja, hogy ember születik belőle. Minden a lélek által kelhet életre. A földben szunnyadó (anyagi természetű) magot a (szellemi természetű) napfény ösztönzi életre, az (érzelmi természetű) víz telíti élettel és a lélek adja az új élet formáját, jellegét. Ha nem így lenne, minden magból és minden megtermékenyített petesejtből életnek kellene születnie, de nem születik. Az ilyenre azt mondjuk, hogy nem csíraképes, meddő. A lélek dönti el, hogy akar-e élni, és milyen létformában. (A víz ereje a lélek bölcsessége)

„... Ott fekszik a földön egyedül. Mintha most hagyná el a testét. Mintha kiszállna belőle. Látom, amint kiszáll. Mintha egy kis szürkés színű felhő lenne. Kisebb, mint maga az ember. A levegőtől sűrűbb. Áttetsző, szinte átlátszó. Már nem emberi forma ...

─ Leültem a fűbe és néztem a gyíkokat. Azért, mert ők olyan gyorsak. Én is gyík akartam lenni… Aztán azt éreztem, hogy zuhanok… A következő érzésem, hogy valami körülölel, és csönd van.

─ Mi az, ami körülöleli?

─ Hát itt bent.  Rengeteg érzést ad. Meleg van és várja, hogy a mama majd segít neki. Valószínűleg egy tojásban van ─ egészíti ki partnerem.

─ Mennyi idő telik el „ott bent”? És tényleg tojásban van?  ─ Igen. Egy-két hét, talán picivel több.”(Interjú Pistivel, aki gyík volt)


Egyik társam így látta, amikor beletettük a negatív érzelmeket a vízbe:

Ahogy belekerül az érzés a vízbe, magához vonzza minden időből az összefüggő szálakat. Minden érzés örvényt hoz létre a vízben, ami változó mélységű és kiterjedésű. Ez az örvény az őt létrehozóhoz hasonló érzést kelt a szervezetben. Egy örvény = egy probléma = egy élőszemélyhez tartozó érzelemegyüttes. Magában foglalja az adott személy minden időhöz és minden emberhez kapcsolódó érzelmeit." (A víz ereje a lélek bölcsessége)

"A lélek az élőszervezetekben lévő vízen keresztül fogad be minden információt, hatást, mint rezgést. Szavakkal fejezzük ki érzelmeinket, érzelmi hangulatunkat, másokról alkotott véleményünket, gondolatainkat. Azt mondjuk: szomorú vagyok, félek, fázom, boldog vagyok, ostoba vagy, csúnya vagy. Minden hangnak és minden szónak más a rezgése. A szavak leírt formában is tükrözik az érzelmeket. Kimondva erősebben hatnak a kiejtés hangsúlya, az érzelem ereje miatt. Nem mindegy, hogy csendes, nyugodt, halk hangon mondunk valamit vagy hangosan, kiabálva, mérgesen, gyűlölettől vagy szeretettől átitatva. Meg tudunk-e nyugtatni egy kisgyereket úgy, hogy durván rázzuk és kiabálunk vele? Meg tud-e nyugodni, nyugodt és tiszta tud-e maradni a víz a pohárban, miközben rázkódik alatta az asztal és dühösen kiabálnak a helyiségben? Ezt érzékelve nem válunk-e magunk is nyugtalanná, feszültté? Egy ilyen érzelmileg zavart helyzetben tiszta és helyes pozitív gondolataink születnek válaszként? Nem valószínű. A hatás, annak ellenére, hogy a zaj és rázkódás rövid ideig tart és látszólag megnyugszunk, vajon nem hoz-e létre bennünk akár sejtszinten is hosszabb-rövidebb ideig kimutatható elváltozást, energia-lenyomatot? Én úgy vélem, hogy igen. Torzítják a vízterek kristályait a gondolatok és érzelmi megnyilvánulások abban is, aki „felveri” a hullámokat, és azokban is, akik a környezetében tartózkodnak, sőt a természet minden szintjére hatással van, mivel sem a hang, sem a gondolat, sem az érzelmi kitörés nem áll meg a bőrünk határainál, hanem tovább rezeg.

Egyik alkalommal érdekes dolgot tapasztaltunk egyik barátommal. Amikor a problémáktól már megtisztítottuk a vizet, egyszerre csak a kristálytiszta vízben érezte magát: „Mintha én lennék a víz ─ mondta. ─ Beszél hozzám a víz: 'a hangok, egyszerre millió hang, zavar. Nem tud átjárni a fény. A tiszta vizet átjárja. A tiszta víz olyan, mint a tiszta szeretet.'  Most átmegy rajtam a víz. Átjár és keresztülfolyik a testemen. 

─ Hogy érzed magad?

─ Nagyon jól. Nagyon kellemes érzés. Teljesen nyugodt vagyok.”

Más alkalommal már megtisztítottuk a vizet, amikor a környezetünkben ingerült kiabálást hallottunk. Beletettük (gondolatban) a kiabálást a vízbe.

─ Milyen a víz? ─ kérdeztem. A válasz: haragos.

A víz csapkodott, hullámzott, mintha egy marék követ dobtunk volna bele. Ettől a vizuális képtől jókedvem lett, jóízűt nevettem. Tedd a nevetést is a vízbe, mondtam. Beletettem, válaszolta. Na, és milyen? ─ kérdeztem újra. Ionos ─ jött az azonnali válasz. Benne van a nevetés. A víz felszínén kis nevető arcocskák vannak.

A finom hangok ─ mint például a nevetés ─ rezgései „nem borzolják fel” a víztükröt, csak lágyan átrezegnek rajta, és inkább visszarendezik a kristályszerkezetet, mintsem torzítanák azt. Gondoljuk át a különbséget, hogyan érezzük magunkat, ha ránk ordítanak vagy ha mosolyra, nevetésre fakasztanak. Nem véletlen az a tapasztalat, hogy a nevetés súlyos beteget is meggyógyíthat. Az erős hangok torzítják a víz kristályszerkezetét. A különböző gondolatok, hangok rezgései váltódnak így ki a testben, mint érzelem. A torzulás megváltoztat(hat)ja a víz pH-ját , ami kémiai folyamatot indít(hat) el. A felbomlott molekulák elemei más-más elemekhez kapcsolódnak, amit adott esetben akár szennyezettségnek is tekinthetünk, mivel (így) megváltozik a benne oldott sók összetétele, ez már anyagi szinten, sejtszinten okoz változást, torzulást, elzáródást. A torzulás létrehozhat bármilyen érzelmi hatást, fizikai fájdalmat és (ha tartós) akár fizikai elváltozást is. Így képződhet a fizikai szinten betegség (és azt gondolom, így kialakulhat mutáció is), mert eltérül a fény. Ezt bizonyítja dr. Albert Popp kutató véleménye is. Szerinte: „az információt átvivő fénynyalábok csak rendezett térszerkezetű vízben képesek az információt átadni a DNS-láncnak”.

Kutatások eredményeként tudjuk, hogy a sejtek minőségét (rendeltetését) a különböző sejtek egymástól eltérő elektromagnetikus rezgése határozza meg. „Az élő sejt magja vibráló elektromagnetikus áramkörként működik. A magban hengerszerű szálak vannak, és a kromoszómák képezik a szigetelést, vezető folyadékkal feltöltve. A vezető folyadékának só-összetevői hasonlóak a tenger vizében találhatóhoz. A szálak rendkívül kis teljesítményű rezgő áramkörként sajátos frekvenciát indukálnak. A sejt a rezgési frekvenciát az éterből kapja, ahol a frekvenciák teljes skálája létezik.”(G. Lakhovsky kutató)„A gondolatok hatására a levegőben elemi anyagrészecskék jönnek létre. Amiből a legtöbb van pillanatnyilag jelen, olyan érzést kelt a belélegzett levegő.” (Megfigyelés)

A víz nemcsak befogadja, el is raktározza a rezgéseket. Az idő a kapocs. Egymásra rakódnak, rétegződnek, összekapcsolódnak, így a víz őrzi a múltat, a különböző időbeli történéseket, és a múltban befogadott rezgéseket az újak folyamatosan változtatják.  Nézzük meg az alábbi interjúrészletet:

'… Oldódik. Világosabb, de langyos, állott, levegőtlen. Még valaki részéről indulat került a vízbe, egy lavórral együtt. Az indulattól örvénylik a víz, és sűrű, fekete. A sótól oldódik minden. A lavór a tó alján tisztább, most felpattogzott a zománc és réginek látom. Most szép új, aztán már csak a lavór gondolata van a vízben. A vízben az idő visszafelé pörög, a vízen kívül előre.'

Más megfigyelések szerint a sík felületet alkotó vízmolekulák között szilárdan kötött és szabadon mozgó töltéshordozók vannak. Ez a félvezetőkhöz hasonló tulajdonsággal ruházza fel a vizet. A szabadon mozgó töltések bár rendszeresen helyet cserélnek a kötöttekkel, ugyanakkor rotációra emlékeztető rezgő mozgást végeznek. Ez a rezgés mérhető. Bizonyos frekvenciatartományban magasabb rezonancia jellemzi (alagúteffektus). Különböző frekvenciájú rezgések különböző alakzatokat hoznak létre a vízben. Például egy vízcsepp más-más frekvenciájú hang hatására szabályos mértani alakzatokat (tetraéder, ötszög, háromszög) vesz fel. A kutatók úgy vélik, ezek a rezgések magyarázatot adnak az elektromágneses hullámoknak az emberi szervezet testnedveire gyakorolt hatásaira. (Hans Jenny svájci orvos és természetkutató szerint.)

Olvastam olyan kísérletről, amelyben egészséges nyers tojásokat raktak fel egy színpadra, ahol rockzenekar játszott. Az erős, dübörgő hangok hatására a tojásban a fehérjék kicsapódtak, mint mikor megfőzzük a tojást. A zaj rezgése összetömörítette, mert a zaj szétrázta a kötéseket. → „A zaj szétzilálja a szerkezeteket, megköti a vizet az élő szervezetekben, nem táplálja az életet...” → A tojás molekuláris szerkezete átrendeződött a hangfrekvenciák hatására. Nem tagadható, hogy ez más élőszervezetekben is így működik. De nem csak a zaj okozhat fizikai elváltozásokat. Az alábbi interjú részletben a gondolkodásmód, az elutasítás hatására alakult ki fizikai szinten a süketség:

'─ Kérem, nézze meg, hogy alakult ki fizikai szinten a süketség? A fülben, az egyensúlyi szervekben lévő víz megváltozott?

─ A fülben lévő víz állottá vált. A hangrezgések nem jutottak be. Mozdulatlanná vált. Csúnya zöld. Aztán besűrűsödött. A víz kiszáradt, a lecsapódott gondolattól fekete iszappá változott, és elzárta a hallójáratot. Hm. Ami nem érdekel, azt kizárom az életemből. Azt meg sem hallom.  Ha nem használom a füleimet, minek működtesse a szervezetem?

─ Ha elfogadta volna ezt a munkát és a velejáró zajt, ha már így döntött, akkor is megsüketül?

─ Nem. Mert akkor a munkára vagyok hangolódva és nem a zaj elleni tiltakozásra figyelek. Nem fogom be a füleimet. Ha nem fogadom el, a fülem bezárul. Ez az elváltozás nem a zaj, hanem a gondolkodás miatt ment végbe.  Eleve nem jó érzéssel mentem oda. Eleve zaklatottan kezdtem dolgozni.'(Interjúrészlet. A zaj)

A folyamat: gondolkodás (nem akarom, mert utálom ezt a munkát) = nem fogadom el a zajt→ zaj→ érzés: zavar a zaj, (mert nem szeretek itt dolgozni)víz: megváltozott a tisztasága, a szerkezete és az állaga → a fizikai szervezetben anyagi szintű változás ment végbe. Ugyanazon hang, érzés és gondolatok körforgása (a gondolatok és a zaj felkavarták, majd leülepedett, de állottá vált, besűrűsödött)→ süketség.

A zaj erőszakosan hatott a vízre. A döntés, a gondolkodás erőszakosan hatott az érzelmekre. És ez tartós volt, így fizikai szinten is kialakult az elváltozás." (A víz ereje a lélek bölcsessége)

A vízben (mint látjuk) nem csupán a talaj ásványianyag-tartalmának köszönhető ásványi sók találhatók, hanem tartalmazza a víz gondolatok és érzelmek általi szennyezettségét is...  Úgy vélem, a víztisztító berendezésekkel tisztított vizek mégsem egészen tiszták. Bár kiszűrik az anyagi formában benne lévő lebegő szennyeződéseket, klórszármazékokat stb., nem bontják le azokat a gondolatformákat, érzelmi hatásokat, amelyek információszinten beépültek a víz kristályszerkezetébe, torzítva azt. Ezek nem anyagi hatások.

Masaru Emoto japán kutató, „A víz rejtett bölcsessége” című könyvében többek között különböző érzelmet kifejező szavak vízre gyakorolt hatásait írja le és mutatja be az ily módon „kezelt” vízben kialakuló kristályokról készített fényképfelvételeket, melyeken jól láthatóak ezek a hatások a kristályok alakján és színein. Vagy azon a felvételen (*Masaru Emoto: A víz rejtett bölcsessége, 36. old.), ahol a „nem bírlak elviselni, megöllek” mondat hatására kristály helyett zavaros környezetben egy fegyvert tartó alak rajzolódott kiA gondolat (információ) kikristályosodott, mondhatni testet öltött, visszatükrözve az általa keltett képpel* a gondolatot. Ez a torzult kristályszerkezet (kép) egy élő testben, mint információ hat a sejtnedvekre. A hangrezgések torzítják a sejtben lévő víz térszerkezetét. A sejt jelzi a változást a tudatnak. A tudat a változásra érzelemmel és gondolattal reagál. Az egyik ember érzelmét: nem bírlak elviselni ─ és ebből fakadó cselekvési szándékát: megöllek ─ kifejező szavak így váltanak ki a másik emberben valamilyen érzelmet. Ez esetben kiválthat félelemérzetet vagy dühöt, agressziót. Attól függ, hogy az ő tudatában milyen korábbi kódokhoz kapcsolódik, annak megfelelő válaszreakciót vált ki.

Akinek azt mondják: "Te buta" az elbizonytalanodik, összezavarodik.

avizereje.nanoweb.hu kép avizereje.nanoweb.hu kép

*forrás: Masaru Emoto, A víz rejtett bölcsessége

Az információt hordozó elem és egyben a reakcióközeg is a víz, amely a gondolati hatásra érzelmi hatással, valamint érzetekkel, testi és környezeti tünetekkel, (el)változásokkal reagál a vízben létrejött reakciók következtében. Lelkünk így figyelmeztet bennünket a gondolkodásmódunk és cselekedeteink helytelenségére. A lélek (éntudat) megőriz minden önmagával kapcsolatos emléket, tapasztalatot információs szinten, azaz kódolva. Ezek lesznek a genetikai kódok szellemi és érzelmi alapjai, amelyek éppen ezért egyediek, senki másra nem érvényesek. A dekódolást, azaz az emlékek visszafejtését a fizikai lét során megélt helyzetek, események, találkozások által kiváltott szavak, érzelmek és érzetek indítják el. Az aktivált kódok létrehoznak, vonzanak és befolyásolnak újabb szellemi, érzelmi és fizikai tapasztalatokat, amik beleépülnek és részben vagy egészen módosítják azokat, illetve újabb kódok is létrejönnek. A szülőktől kapott kromoszóma egy-egy láncszem, egy kapocs a szülői lelkek és a születendő lélek között. Ez a víz ereje (és) a lélek bölcsessége.

Mindez meg is változtatható, visszafordítható, éppen a víz tulajdonságainak köszönhetően." (A víz ereje a Lélek bölcsessége) (Lásd még: a többi elem, A lét folyamatai, A halál utáni lét, Összhang és egyensúly, Gondolkodásmódunk hatásai oldalakat is.)

Összefoglalva: a lélek, a víz és az érzelmek analógiáját, a rezgésszintek és létszintek változását, összefüggéseit, az ember fejlődését ─ a lélek bölcsességét ─ talán a víz halmazállapotainak változásán keresztül érthetjük meg legjobban.

Szilárd a jég. Rideg, hideg, nehézkes, törékeny. Az ásványvilággal analóg. A szellem és lélek alvó tudatállapota. Az ember esetében ez nehézkes fizikai testben, lassú felfogásban, érzelmi bezárkózásban nyilvánulhat meg. Rezgésszintje alacsony.

A folyékony víz lágy, kitöltő, befogadó, de lehet pusztító is: analóg a növény és állatvilág tudatállapotával. Ide tartozik az alsóbbrendű érzelmek és vágyak, elsődlegesen az ösztönei által irányított ember is. A még fejletlen, csak részben magára ébredt lélek a forma változatosságában mutatkozik meg. Rezgésszintje fejlődése során változik, emelkedik.

A légnemű víz analógiát mutat a magasabb rendű önzetlen szeretet és a tiszta, átfogó értelem által irányított szellemi emberrel. Fejlett tudatosságú, magas rezgésszintű ember.

A változás folyamata: az egységből kiszakadt, én-tudattal rendelkező lélek érzelmi tapasztalatokon keresztül változik, fejlődik mindaddig, míg vissza nem talál forrásához egy magasabb szellemi és érzelmi, azaz tudati szinten. A helytelen gondolkodásmód negatív érzelmeket és negatív tüneteket hoz létre. A folyton változó gondolatokat a víz tárolja és közvetíti a test számára ─ a gondolati hatások a vízben kódolódnak információs szinten ─, és lelki szinten érzelemként, a testben érzetekben, tünetekben tükröződnek vissza.  Ezért nem feledkezhetünk meg a befogadott szellemi hatásokról és a gondolat negatív, illetve pozitív irányú teremtő erejéről sem. Arról, hogy naponta, pillanatról-pillanatra teremtjük meg gondolatainkkal a „VAN”, illetve a „NINCS” állapotát, valóságát. A van-ból, nincset teremtünk és fordítva, igenlésünkkel vagy elutasításunkkal, tagadásunkkal. Más szóval hitünkkel vagy kétkedésünkkel. De, sok hazugság elvezet az igazsághoz, és sok tagadás elvezet az igenléshez. Önmérgező cselekedeteink és depresszív álomképeink e világi létezésünk labilitását idézik elő. Bár tervszerű struktúráinkkal (a külső körülmények hivalkodó alakítgatásával) javíthatjuk egzisztenciális hiányállapotunkat, de hiába próbáljuk meg így javítani idegi eredetű, érzelmi vizuális tevékenységünket. Helyette inkább gondoskodjunk irreális terveink kijavításáról, melyek meghaladják képességeinket és szükségtelen feszültséget, idegi-érzelmi megterhelést okoznak.

 

 

A gondolkodásmódon kell változtatni, és a jövő változhat!

Hiszem, hogy új korszak kezdődik, és nem csak számomra.
Hozzászólás© Minden jog fenntartva.